DSPLY

Navodila za uporabo


Ecetera d.o.o.

DSPLY je nov tip programske opreme za urejanje vsebin na razlicnih vrstah digitalnih zaslonov. Platforma, ki gradi na tehnologiji HTML5, omogoca popoln nadzor nad vsebinami na kateremkoli zaslonu.

Narocnina na DSPLY vsebuje:

Tehnicni podatki predvajalnika:

Za uporabo resitve DSPLY morate imeti uporabniski racun. Dodatne informacije o narocniskih paketih najdete na strani http://www.ecetera.si/dsply

Ob narocilu storitve boste vase uporabnisko ime prejeli po e-posti. Prijavite se v vas racun in zacnite ustvarjati.

Skrbniska nadzorna plosca:
https://editor.dsply.eu

Uporabnik: vase uporabnisko ime
Geslo: vase geslo

After you have subscribed to DSPLY solution you will receive a unit/s shipped to your address. The set up is very easy.

Just follow these 5 easy steps:

  1. Plug DSPLY unit's HDMI interface to your screen (TV, LCD...) via HDMI cable.
  2. Plug in USB cable to you screen or charge it via electrical plug.
  3. Than connect to internet via WiFi (like you would do it with your Android phone). Enter credentials for your WiFi or use special Ethernet via USB adapter for cable. You can also connect it via 4G network if applicable.
  4. Start the DSPLY application and voila, you are now connected to the DSPLY admin control. It will take few minutes (deppends of your internet connection speed) to download the first content from the DSPLY server.
  5. Now you can connect to admin control, control all the content on your digital screen/s and enjoy the solution.

Prijava

Vpisite se s svojim uporabniskim imenom in geslom:

Nadzorna plosca

Prvi zaslon sestavlja nadzorna plosca. Na njej najdete vsa svoja porocila glede uporabe naprav in vsebine. Na levi strani zaslona se nahaja osnovni menu, v katerem so navedene naprave, lokacije, datoteke ter moznosti urejavalnik naprav in vsebin.

Naprava

Najprej dolocite naprave, katerih vsebine zelite upravljati. Na posamezni lokaciji se lahko nahaja vec naprav.

Kako dodati napravo?

V desnem zgornjem kotu kliknite na gumb Dodaj.

Vnesite podatke o lokaciji:

Lokacija

Pregled lokacij

V osrednjem delu zaslona bo izrisana drevesna struktura lokacij. Tu enostavno dodate novo lokacijo ali pa pobrise oziroma blokirate staro. Blokada lokacije pomeni, da se primarni seznam predvajanja ne bo poslal napravam na tej lokaciji. Ko lokacijo odblokirate pa bodo ponovno prejele svez seznam predvajanja.

Dodajanje nove lokacije obstojeci lokaciji: izberite moznost Lokacija in kliknite na gumb Dodaj. Pod izbrano lokacijo se vam bo odprla nova lokacija.

ce zelite dodati novo lokacijo, kliknite na moznost »Dodaj lokacijo« in na desni strani izpolnite podatke o novi lokaciji. Ko boste shranili spremembe, bo nova lokacija vidna v seznamu lokaciji v desnem delu zaslona.

Datoteke

V tem razdelku lahko preverite vse v sistem nalozene datoteke (ozr. slicice).

Datoteke lahko iscete, urejate ali brisete.

Dodajanje novih datotek

V datotecnem menuju lahko v sistem nalozite skoraj vse vrste vsebin:

Lastnosti datotek

Urejevalnik

Urejevalnik je orodje za urejanje vsebine. V njem najdete vse nalozene datoteke, ki so bile oznacene za moznost urejanja (na strani za nalaganje vsebin). V knjiznici lahko poiscete ustrezne datoteke ali dodate nove, lahko jih urejate ali pobrisete. Urejene datoteke poimenujemo oglasi.

Po oglasih lahko brskate z rabo razlicnih filtrov.

Dodaj oglase

Nov oglas lahko dodate s klikom na gumb »+« ali »Dodaj«.

Ob dodajanju novih oglasov lahko uporabite katero izmed ze prednastavljenih oblik/predlog.

Vsaka predloga ima razlicne moznosti. Po izbiri predloge jih lahko poljubno urejate.

Predloge

Prilagodite lahko ozadje (dodate fotografijo ali video posnetek) in besedilo, fotografijo ali celo video prehod (slika v video, video v videu, itd.). Vsa prikazana polja lahko urejate. ce ozadje ni doloceno, bo uporabljeno privzeto ozadje.

Seznam predvajanja

Seznam predvajanja je casovni nacrt, v katerega zlozite datoteke in oglase, ki jih zelite predvajati. Posamezne datoteke in oglase lahko vidite na dnu strani. Vsebine lahko tudi preprosto uvrstite na seznam predvajanja neposredno, in sicer z uporabo funkcije povleci in spusti. Seznam predvajanja lahko kadarkoli spremenite, ne pozabite pa shraniti sprememb. Lahko ustvarite vec seznamov predvajanja. Priporocamo vam, da jih ustrezno poimenujete, dolocite cas predvajanja, lokacijo in nato shranite (gumbi se nahajajo tik nad casovnico). Shranjene sezname predvajanja si lahko predogledate (gumb za predogled je pod casovnico).

cas predvajanja

Privzeto so na voljo stiri moznosti dolocanja casa predvajanja: »zjutraj, popoldan, zvecer ali ves dan«. Pripravite lahko vec seznamov predvajanja za izbrano casovno obdobje:

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate preko e-poste podpora@ecetera.si.

Vec informacij o resitvi DSPLY najdete na spletni strani www.ecetera.si